TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 Kết quả tra cứu:
Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Ngành/Chuyên ngành Tải về Trạng thái